David Cho

AGA Info

ID: 21333
Rank: 5

This Episode

Wins: 0
Losses: 0

This Season

Wins: 3
Losses: 2

Overall

Wins: 3
Losses: 2

Games Played

White Black Handicap Komi Season Episode Played
Shunichi Hyodo David Cho 0 7 2 1 2018-07-23 21:49:00
David Cho Andy Olsen 2 0 2 1 2018-07-23 22:29:00
David Cho Eiji Hayashi 0 7 2 1 2018-07-26 18:01:00
David Cho Yoshitaka Nakayama 0 7 2 1 2018-07-28 15:47:00
David Cho Motoyoshi Makino 0 7 2 1 2018-07-28 16:23:00